Cuvânt Profetic pentru Bucureşti şi Biserica Harul

Posted on 17 septembrie 2014

Aşa vorbeşte Domnul pentru tine bărbatule. Iată ce adevereşte Cel ce este Sfânt, Drept, şi Minunat.

Vor fi ridicate toate suliţele care sunt îndreptate spre tine şi în mâna ta cea dreaptă se va flutura un drapel. Va fi drapelul biruinţei, pentru că Dumnezeu biruieşte pentru tine. Hotărât este în înălţime, zice Domnul, să pun în aplicare în mijlocul poporului care eşti o lucrare deosebită şi lucrarea care se va pune în mijlocul poporului va fi o lucrare a cărui nume se va duce până la marginile pământului şi se va zice printre oameni: „Mare har a făcut Dumnezeu acestei Biserici.“ Tu să predici Evanghelia adevărului, zice Domnul, pentru că îţi voi da putere şi tărie, să despici răul de bine, zice Domnul şi să spui oamenilor că trăiesc şi sa vadă că trăiesc prin tine. Voi lăsa semne şi minuni în mijlocul poporului şi în urma vindecărilor care se vor face din partea Duhului Sfânt, mult popor din localitatea ta se va întoarce la Domnul şi atunci vei vedea şi vei zice: „văd în adevăr că Dumnezeu ne măreşte nespus de mult numărul.“ Pentru că iată, localitatea în care locuieşti, acolo este un număr de mântuiţi şi numărul lor este nespus, nespus de mare şi în urma lucrărilor de slavă, mulţi vor veni şi vor zice: „într-adevăr aici este Dumnezeu.“ Cât pentru familia ta, aşa vorbeşte Duhul Sfânt, Dumnezeu îşi va întinde mâna peste toată familia şi toţi vor striga în gura mare vedem în adevăr că Dumnezeu este cu noi. Am să te ridic zice Domnul.

Am să-ţi măresc credinţa, zice Domnul şi am să las putere peste fiinţa ta, ca în momentul când îţi vei întinde mâinile, peste mâinile tale să vină o mână puternică şi acea mână puternică va face lucrarea şi în ziua aceea se va da slavă în mijlocul poporului şi tot poporul va striga TRĂIASCĂ DOMNUL CARE ESTE VIU. Iată că vor lua o întorsătură lucrurile în biserica ta, pentru că oamenii îl vor cunoaşte în adevăr pe Dumnezeu. Căci vine ziua şi nu-i departe când braţul Domnului intră în adunare şi vine ziua şi nu-i departe când vor fi deschise porţile mântuirii pentru cetate şi vine ziua şi este aproape când norul mântuirii se va aşeza peste cetate şi după cum vine ploaia aşa va veni lucrarea pocăinţei în inimile oamenilor pentru că Duhul Sfânt va lucra şi în ziua aceea se va spune printre toţi: „acum ne-am întâlnit cu Dumnezeul Sfânt şi Adevărat.“ Amin!